Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων
Αξιολογήσεις Μαθημάτων

Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 και εφεξής, η αξιολόγηση θα διεξάγεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το σχετικό άρθρο στον ιστοχώρο της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Περίοδος Αξιολόγησης Μαθημάτων: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015
* Σημείωση: Δείτε τις περισσότερες συμμετοχές άλλων εξαμήνων, χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015
Τμήματα με περισσότερες συμμετοχές
Νοσηλευτικής
 
(379)
Φιλολογίας
 
(162)
Μαθήματα με περισσότερες συμμετοχές